BETARCH
NEWSLETTER

Here we share our ideas

архитектура на сграда

Транспортните контейнери в архитектурата: 6 начина за преизползване на морските отпадъци

Представените в статията архитектурни проекти показват какво може да се постигне, ако се преосмисли предназначението на неизползваемите транспортни контейнери.

READ MORE
рисунка върху сграда

Как изкуството, предназначено за обществените пространства, оформя градовете

Общественото изкуство е ефикасен начин за общностите да създадат нов имидж, да решат проблем или да разкажат история. Тази форма на изобразяване използва обществената сфера като място за вдъхновение и изразяване, като използва процес на участие за създаване на произведенията.

READ MORE