BETARCH
NEWSLETTER

Here we share our ideas

Транспортните контейнери в архитектурата: 6 начина за преизползване на морските отпадъци

Представените в статията архитектурни проекти показват какво може да се постигне, ако се преосмисли предназначението на неизползваемите транспортни контейнери.

READ MORE

Как изкуството, предназначено за обществените пространства, оформя градовете

Общественото изкуство е ефикасен начин за общностите да създадат нов имидж, да решат проблем или да разкажат история. Тази форма на изобразяване използва обществената сфера като място за вдъхновение и изразяване, като използва процес на участие за създаване на произведенията.

READ MORE