BETARCH

Ремонт: Откъде да започнем?

ремонт
  • test :

С недостига на открити пространства, презастрояването и въздействието на конструкциите върху околната среда ремонтите все по-често са част от работната рутина на архитекта, така и от избора на клиента. В тази статия ще ви представим четири стратегии, с които ще бъдете подготвени при предстоящ ремонт.

Въпреки че всички видове ремонти са податливи на аварии, когато се извършват нужните промени, трябва да се вземат под внимание елементите несъществуващи в съвременното строителство. Когато се занимаваме с нещо вече съществуващо, има два основни проблема. Първият е често срещаната липса на информация какво е изградено и какво се крие зад завършващите слоеве. Вторият е от колко време съществува обекта и произтичащата от това деградация.

Част от проблемите могат да бъдат предвидени, разбира се, с предпазни мерки.

1/ Пълно проучване преди всеки ремонт

От съществено значение е преди започване на ремонтни дейности, техническият екип да извърши пълно проучване на сградата, която ще се реновира.

Това става чрез:
● измерване и генериране на планове, разрези и коти
● събиране на информация за хидравличната и електрическата мрежа
● определяне състоянието на структурната система

Тази информация може да бъде получена от анализа на оригиналните проекти и съвместимостта с това, което е построено.

ремонт
Photo by Henry & Co.

2/ Дефинирайте изискванията и ги адаптирайте към съществуващите

Въпреки първоначалния ентусиазъм на клиентите да започнат ремонт, мислейки за облицовките и декорацията, важно е проектът да започне с архитект, като се фокусира основно върху нуждите на семейството или групата хора, които ще се възползват от проект. Тази стъпка ще предостави информация, така че архитектът да може да излезе с предложение, което отговаря на всички изисквания на клиента. По този начин проектът е по-точен и не подлежи на промени по време на работата.

Освен това той трябва да комбинира тези изисквания със съществуващото пространство, доказано в проекта, като се стреми да оптимизира структурата и хидравличните инсталации, така че да претърпят възможно най-малко промени, спестявайки ресурси и време. Освен етапа на изпълнение, проектът за ремонт се осигурява и от техническа отговорност, подписана от архитекта, и може да разчита и на участието на допълнителни такива, като електротехници, водопроводчици и строителни инженери.

3/ Регулации и законосъобразност на извършвания ремонт

Преди да започнат ремонтните дейности се проверява какво е възможно или не трябва да се променя като се:
● проверява кои са органите за проверка и контрол, които действат върху имота
● уточнява какви са правилата и законите, които регулират строителствотокато се провери
● стари сгради включени като историческо наследство също трябва да бъдат одобрени от настоящите органи за наследство

В някои случаи, особено в офис или жилищни проекти, проектът трябва да премине одобрения от агенции. Това може да включва пожарна агенция, за осигуряване на противопожарна защита, а също и концесионери за вода, енергия и газ. Тези одобрения може да изискват сътрудничеството на консултанти или архитекти и инженери, специализирани в тези случаи.

Важно е да знаете, че липсата на тези одобрения може да причини проблеми, включително спиране на работа!

Ето защо е от съществено значение на етап Проучване да се направи списък на тези органи. Така отчитайки законите и разпоредбите, се определят насоките за проектиране. Това от своя страна намалява възможността за проблеми, пред които са изправени тези органи.

4/ Финансово планиране

Една от основните стратегии за обновяване е да се направи финансово планиране на проекта чрез бюджет и работен график. На базата на проекта отговорният технически екип изготвя предварителен бюджет, състоящ се от:

● оценка на стойността на цялата работа
● график на дейностите, който показва кога всеки етап от работата ще бъде извършен/завършен (сигнал за финансови плащания)

планиране на ремонт
Photo by NORTHFOLK

При проект за реновиране дори при внимателно планиране и вземане на предпазни мерки е възможно да има непредвидени събития. Това често води до по-големи плащания или по-дълго време за изпълнение. Затова е важно изпълнителите да имат финансов резерв, предвиден в първоначалния бюджет.

Въпреки че ремонтите включват висока степен на безпокойство, процесът става по-плавен. ТОва е възможно когато преди началото на всичко, клиентът и архитектът имат познания за:
● действителната ситуация на съществуващото пространство
● каква е целта, която трябва да се постигне (проект)
● какво трябва да се направи, за да се постигне (одобрения и график)
● колко ще струва (бюджет)

С тази информация под ръка и с помощта на екип за наблюдение и изпълнение, един ремонт ще протече по-добре, дори при настъпване на промени.

Източник: https://www.archdaily.com/

Още архитектурни тенденции и иновации четете в блога на BETArchitects.